Where Are You? דואר עדכון פרופיל עדכון תמונות הכרטיס שלי ביטול חברות שינוי סיסמה

תנאי שימוש באתר


תנאי שימוש באתר Where Are You?

אתר הכרויות זה נבנה עבור קהילת הפנויים והפנויות בישראל, שמעוניינים להכיר בני זוג. האתר מיועד לתושבי ישראל אשר גילם הוא למעלה מ-18 שנים. ההרשמה לאתר חינם. האינטרקציה נעשית בין הגולשים בלבד ומפעילי האתר אינם לוקחים כל צד ביניהם ואינם אחראים להתנהלות בין הגולשים. כמו כן מפעילי האתר אינם בודקים את אמיתות הנתונים אשר מוזנים לאתר בידי הגולשים. עם זאת מודגש  שחל איסור להזין לאתר נתונים לא אמיתיים, ואם הדבר יעשה יש בו משום עבירה על החוק. אין להשתמש באתר לצורך פרסום שיווקי או כל מטרה אחרת מלבד למטרת היכרות. אין לכתוב הודעות פוגעות, בעלות אופי מיני, גזעניות, בלתי חוקיות, הודעות מאיימות, או תוכן שמוגן בזכויות יוצרים (כולל תמונות). על התמונות לשקף את זהותו האמיתית של המשתמש. האתר נבנה בצורה כזו שהאינטרקציה מתאפשרת רק עם בני המין השונה למין של המשתמש. למפעילי האתר שמורה הזכות להשעות משתמשים כראות עיניה וזאת מבלי לתת כל הסבר למשתמשים אשר הוחלט להשעותם.  משתמשים אשר חושדים כי פרופיל מסויים אינו מתנהל כראוי יכולים לדווח על כך למפעילי האתר דרך צור קשר. נתוני הגולשים נשמרים בבסיס הנתונים בצורה מאובטחת. בשום מקרה, לא יהיו מפעילי האתר חייבים לפצות משתמשים בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מהשימוש באתר.

בהרשמה לאתר הינך מסכים לתנאי שימוש אלה. צוות האתר מאחל לך הצלחה במציאת בן/בת זוג מתאימ/ה